Ống kéo sợi chỉ 01

ống kéo sợi chỉ, thường dùng trong máy kéo sợi, máy se sợi.

ống kéo sợi được cuốn 2 đầu rất bền so với ống khác


 

 

Sản phẩm cùng loại