Liên hệ

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CLTECH

Địa chỉ: 202 Lê Thúc Hoạch, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0906 893 866

Điện Thoại: 84 - 862 788 886 - Fax: 84 - 862 539 583

Website: http://cltech.vn - Email: info@cltech.vn or cltech.hcm@gmail.com