Băng tải con lăn 05

Băng tải con lăn.

Vật liệu Inox 304.

Công dụng: tải thùng carton