Băng tải cong 90 độ 05

Băng tải cong 90 độ.

Công dụng: chuyển hướng sản phẩm.

 

Từ khóa Băng tải cong