Băng tải xích nhựa 05

băng taie xích nhựa nhiều dãy

băng tải xích nhựa nhiều dãy.

Công dụng: tải thùng carton, chai.....