Băng tải PVC 07

Băng tải PVC, PU, Băng tải

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Thường dùng trong ngành thực phẩm